چسب بینی

در راستای برطرف کردن ایرادات بینی ، غضروف و اسکلت های آن در حین جراحی بینی دستخوش برخی تغییرات می شوند ؛ برای انجام این تغییرات و دسترسی به ساختار استخوانی-غضروفی نیاز به برداشتن و جدا کردن پوست از روی اسکلت بینی بوده ، در نهایت و بعد از پایان جراحی ، پوست در جای […]

read more »
جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید