انواع سمعک

درباره انواع سمعک انواع سمعک : سمعک نوعی پروتز شنوایی بوده و توسط اشخاصی که دچار مشکل شنوایی هستند مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از افراد بلندگو ها یا ابزارهای تقویت صدا که در برخی لوازم های پزشک یافت می شوند را به عنوان سمعک می شناسند که کاملاً در اشتباه هستند. ( علل […]

read more »
جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید