عفونت گوش خارجی

بعد از وارد شدن آب به کانال خارجی گوش، باکتری هایی که به طور طبیعی در گوش وجود دارند تکثیر می شوند که این امر منجر به التهاب و عفونت مجرای گوش می شود که در اصطلاح عفونت گوش خارجی نام دارد. در صورت پیشرفت عفونت، قسمت خارجی گوش نیز علاوه بر کانال گوش درگیر […]

read more »
جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید