درباره دکتر مسعود رادمان جراح بینی کرمان

درباره دکتر مسعود رادمان : دکتر مسعود رادمان در سال ۱۳۷۳ با رتبه عالی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شدند و در سال ۱۳۸۰ بعد از فارغ التحصیلی برای انجام تعهدات سربازی در شهرستان رفسنجان تا سال ۱۳۸۳ مشغول به خدمت بودند.

ایشان درسال ۱۳۸۴ باقبولی در رشته تخصصی گوش وحلق بینی وارد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شده و تا سال ۱۳۸۸ مشغول به تحصیل در دانشگاه اصفهان بودند.
دکتر مسعود رادمان در سال ۱۳۸۸ بعد از اخذ مدرک بورد تخصصی گوش و حلق بینی به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان مشغول به فعالیت تاکنون می باشند.
دراین مدت با بیش از ۲۰۰۰ مورد عمل جراحی بینی ، جزو جراحان بینی باسابقه و خوش نام در حوزه جنوب شرق و به ویژه استان کرمان می باشند.

درباره دکتر مسعود رادمان
جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید