گرفتگی صدا

گرفتگی صدا چیست؟ به تغییر غیرطبیعی ایجاد شده در صدای افراد، گرفتگی صدا گفته می شود که شرایط گوناگونی ممکن است موجب ایجاد آن شده باشد. در چنین شرایطی امکان تغییر حجم و حالت گام صدا نیز وجود دارد.     دلایل گرفتگی صدا چیست؟ به طور کلی می توان گفت که وارد شدن آسیب […]

read more »
جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید