سینوزیت حاد

به التهاب سینوس ها، سینوزیت گفته می شود؛ چنانچه مدت زمان ابتلای سینوس ها به التهاب و عفونت از یک ماه کمتر باشد به آن سینوزیت حاد گفته می شود. در صورت ابتلا به این عارضه ، با مراجعه به دکتر مسعود رادمان ، تحت نظر ایشان درمان شوید. به طور معمول یک علت میکروبی […]

read more »
جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید